Dalyko dėstytojas: Dr. Regina Varnienė-Janssen 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių