Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, Dr. Andrius Klimašauskas, Prof. Dr. (HP) Saulius Vosylius, Dr. Mindaugas Šerpytis, Alfredas Vaitkus 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių