Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. Eugenijus Lesinskas, Dr. Darius Rauba, Andrius Matulevičius, Dr. Vilma Beleškienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių