Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Rūta Bendinskaitė, Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė, Doc. Dr. Saulius Drukteinis, Giedrius Krukonis 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių