Dalyko dėstytojas: Dr. Odeta Kinčinienė, Doc. Dr. Sigitas Dumčius 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių