Dalyko dėstytojas: Dr. Žygimantas Juodeikis, Prof. Dr. (HP) Gintautas Brimas, Dr. Algimantas Stašinskas, Paulius Gradauskas, Dr. Tomas Poškus, Dr. Darius Kubilius, Bronius Buckus 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių