Dalyko dėstytojas: Dr. Kristina Garuolienė, Dr. Edita Kazėnaitė, Agnė Čerkauskaitė, Ignė Vencevičiūtė, Rimgaudas Katkus 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių