Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Jolanta Gulbinovič, Dr. Edita Kazėnaitė, Dr. Kostas Ivanauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių