Dalyko dėstytojas: Robertas Petraitis, Prof. Dr. (HP) Arvydas Kaminskas, Eglė Mazgelytė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių