Dalyko dėstytojas: Inga Bikulčienė, Vytautas Žėkas, Prof. Dr. (HP) Arvydas Kaminskas, Laima Vasiliauskaitė, Dr. Asta Mažeikienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių