Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Zenona Ona Atkočiūnienė, Dr. Lijana Stundžė, Dr. Marija Stonkienė, Giedrė Plepytė-Davidavičienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių