Dalyko dėstytojas: Dr. Neringa Burokienė, Doc. Dr. Vytautas Kasiulevičius, Dr. Viktorija Andrejevaitė, Dr. Lina Vencevičienė, Dr. Kazys Simanauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų