Dalyko dėstytojas: Dr. Ramunė Vankevičienė, Doc. Dr. Virginija Žilinskaitė, Doc. Dr. Violeta Vladislava Panavienė, Prof. Dr. Nijolė Drazdienė, Dr. Odeta Kinčinienė, Dr. Kęstutis Saniukas, Dr. Rimantė Čerkauskienė, Dr. Jurgita Grikinienė, Doc. Dr. Vaidotas Urbonas, Doc. Dr. Sigitas Dumčius, Dr. Elena Sučilienė, Dr. Robertas Kemežys, Dr. Gilvydas Verkauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų