Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Loreta Cimbalistienė, Natalija Krasovskaja, Dr. Aušra Matulevičienė, Dr. Birutė Tumienė, Dr. Eglė Preikšaitienė, Birutė Burnytė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų