Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Audra Blažienė, Dr. Rūta Gancevičienė, Dr. Laura Malinauskienė, Dr. Matilda Bylaitė-Bučinskienė, Tatjana Karmazienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų