Dalyko dėstytojas: Prof. Diana Ramašauskaitė

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų