Dalyko dėstytojai: Dr. Vytautas Kuokštis; Simonas Algirdas Spurga; Virgilijus Rutkauskas

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių