Dalyko dėstytojas: Dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė, Dr. Vytautas Jurkuvėnas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių