Dalyko dėstytojas: Lietuvos MA tikrasis narys Habil. dr. Aivaras Kareiva 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų