Dalyko dėstytojas: Prof. Habil. dr. Audrius Padarauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių