Dalyko dėstytojas: Dr. Andrius Vaišnys, Dr. Mantas Bražiūnas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių