Dalyko dėstytojas: Dr. Deimantas Jastramskis, Dr. Viktor Denisenko 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių