Dalyko dėstytojas: Andrius Petrulis, Dr. Ramūnas Aleksiejūnas, Dr. Tadas Malinauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų.