Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Gražina Gudaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių