Dalyko dėstytojas: Henry Philip Naser Diab 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų