Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Gintautas Valickas, Doc. Dr. Sigita Lesinskienė, Doc. Dr. Sigita Girdzijauskienė, Doc. Dr. Roma Jusienė, Dr. Dalia Nasvytienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių