Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Albinas Bagdonas, Dr. Vytautas Jurkuvėnas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių