Ši mokymų programa skirta siekiant skatinti doktorantų iniciatyvą kurti ir planuoti jaunojo mokslininko karjeros kelią, domėtis mokslinio tobulėjimo galimybėmis, suprasti stažuotės paraiškų pildymo ypatumus ir išmokti pačiam pasirengti paraišką. Programa taip pat pritaikyta atrasti ir praktikuoti doktorantų tarpusavio tinklaveiką, kaip būdą drauge vystyti mokslinę karjerą, tobulėti ir mokytis, gauti ir teikti palaikymą vienas kitam.

Programos trukmė – 12 auditorinės val., 20 val. savarankiško darbo, kuris tiesiogiai susijęs su stažuotės pasirinkimu ir tipinės paraiškos stažuotei rengimu, ir po 1 val. asmeninių konsultacijų pildant tipinę paraišką.

Šie mokymai – bendrųjų gebėjimų mokymų doktorantams dalis, dalyviams skiriamas 1,4 kreditas.