Dalyko dėstytojas: Laimutė Urbšienė 

Studijų programa: Valstybės ekonominė politika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių