Dalyko dėstytojas: Rasa Bartkutė, Dalia Štreimikienė, Ingrida Šarkiūnaitė, Ilona Kiaušienė, Rasa Pušinaitė-Gelgotė 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų