Dalyko dėstytojas: Ingrida Griesienė, Indrė Ščiukauskė, Ilona Kiaušienė, Rasa Bartkutė, Giedrius Romeika, Ingrida Šarkiūnaitė, Asta Mikalauskienė 

Studijų programa: Marketingas ir prekybos vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių