Dalyko dėstytojas: Kristina Rudžionienė, Remigijus Čiegis, Asta Mikalauskienė, Eduardas Freitakas, Rūta Klimaitienė, Mantas Valukonis, Rasa Pušinaitė-Gelgotė, Dalia Štreimikienė 

Studijų programa: Tvariųjų finansų ekonomika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių