Dalyko dėstytojas: Jolanta Berdikšlienė 

Studijų programa: Strateginis informacinių sistemų valdymas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių