Dalyko dėstytojas: Vytautas Dikčius 

Studijų programa: Rinkodara ir integruota komunikacija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių