Dalyko dėstytojas: Daiva Tamulevičienė, Kastytis Senkus, Darius Vaicekauskas, Vilius Savickas, Daiva Raziūnienė, Ramunė Budrionytė, Irma Kamarauskienė, Gerda Jurkonienė, Audrius Masiulevičius, Rasa Subačienė 

Studijų programa: Apskaita ir finansų valdymas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių