Dalyko dėstytojas: Arvydas Paškevičius 

Studijų programa: Finansai ir bankininkystė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių