Dalyko dėstytojas: Mindaugas Krutinis, Jonas Lankutis, Rimvydas Skyrius, Michail Kazimianec 

Studijų programa: Verslo informacinės sistemos (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų