Dalyko dėstytojas: Anahit Armenakyan 

Studijų programa: Globalus verslas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų