Dalyko dėstytojas: Algirdas Bartkus 

Studijų programa: Ekonominė analizė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių