Dalyko dėstytojas: Larisa Belinskaja, Aurelija Ulbinaitė, Renata Korsakienė, Žygimantas Grakauskas, Gražina Jatuliavičienė 

Studijų programa: Verslo organizavimas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių