Dalyko dėstytojas: Gražina Jatuliavičienė 

Studijų programa: Rinkodara ir globalus verslas (anglų kalba) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų