Dalyko dėstytojas: Lionius Gaižauskas, Audrius Masiulevičius, Kastytis Senkus, Rasa Subačienė, Daiva Raziūnienė, Irma Kamarauskienė, Ramunė Budrionytė, Gerda Jurkonienė, Darius Vaicekauskas, Daiva Tamulevičienė, Vilius Savickas 

Studijų programa: Finansai (K) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių