Dalyko dėstytojas: Marija Miselytė 

Studijų programa: Ekonomika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių