Dalyko dėstytojas: Ramunė Budrionytė, Irma Kamarauskienė, Daiva Raziūnienė, Darius Vaicekauskas, Gerda Jurkonienė, Kastytis Senkus, Vilius Savickas, Rasa Subačienė, Daiva Tamulevičienė 

Studijų programa: Buhalterinė apskaita ir auditas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių