Dalyko dėstytojas: Liudvikas Kaklauskas 

Studijų programa: Programų sistemos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių