Dalyko dėstytojas: Renata Butkutė 

Studijų programa: Šviesos technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių