Dalyko dėstytojas: Virgilijus Sakalauskas 

Studijų programa: Verslo informatika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių