Dalyko dėstytojas: Darius Abramavičius, Mindaugas Mačernis, Gediminas Juzeliūnas, Arnas Drazdauskas, Andrius Gelžinis 

Studijų programa: Teorinė fizika ir astrofizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių