Dalyko dėstytojas: Tomas Tolenis 

Studijų programa: Lazerinė fizika ir optinės technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių