Dalyko dėstytojas: Rimantė Bandzevičiūtė, Kęstutis Aidas, Martynas Velička 

Studijų programa: Gyvybės ir cheminė fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių